Filmy z roku szkolnego 2015/2016


Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016, 1 września 2015 r.


Fragmenty koncertu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 14 października 2015 r.


Fragmenty koncertu z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 17 grudnia 2015 r.


Dzień Samorządności, 21 marca 2016 r.


Piknik z Patronem, 21 maja 2016 r.

Powrót